Posteri przentacija

 • TEORIJSKO POIMANJE EKOLOŠKE PROBLEMATIKE I OSTVARIVANJE KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA
  Đoko Slijepčević, Miomir Amović
 • INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA ŽIVOTNE SREDINE I BIODIVERZITETA SRBIJE
  Petrović Marija, Petrović Predrag
 • POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE KAO KLJUČNI PRIRODNI RESURS ODRŽIVE POLJOPRIVREDE OPŠTINE MRKONJIĆ GRAD
  Tomislav Todorović
 • EKOLOŠKI MENADŽMENT I ODRŽIVI RAZVOJ
  Veljko Đukić, Dragan Danelišen, Đorđe Okanović
 • REVITALIZACIJA I NJEGA STARIH AUTOHTONIH SORTI VOĆA UZ OČUVANJE NJIHOVE TRADICIONALNE UPOTREBE U SEOSKIM GAZDINSTVIMA U SJEVEROZAPADNOM DIJELU  REPUBLIKE SRPSKE
  Dragana Vukojević, Milutin Misimović, Nada Zavišić, Miloš Vidić, Jasmina Vidić
 • ZAKONODAVSTVO O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRPSKOJ
  Aleksandra Ilić
 • ODRŽIVI RAZVOJ ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST
  Irina Kovačević
 • PRETPOSTAVKE ZA RAZVOJ EKOTURIZMA U OPŠTINI MRKONJIĆ GRAD
  Radovan Vučenović
 • OSIROMAŠENI URANIJUM-UTICAJ NA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA SJEVERNOG KOSOVA
  Dejan Gurešić, Nebojša Srbljak
 • VIŠEKRITERIJUMSKA OPTIMIZACIJA EKOLOŠKE BEZBJEDNOSTI PRI TRANSPORTU OPASNOG OTPADA
  Rade Biočanin, Fazila Kolašinac
 • ZELENI MARKETING U FUNKCIJI DUGOROČNE EKONOMSKE ISPLATIVOSTI
  Bogdana Vujnović-Gligorić, Abid Hodžić
 •  EVROPSKA POLITIKA ODRŽIVOG RAZVOJA
  Veljko Đukić, Radovan Vučenović, Dušan Kovačević
 • TURISTIČKA VALORIZACIJA RURALNOG PROSTORA TREBINJA U FUNKCIJI RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA
  Vukojević Dajana, Jović Goran, Ninković Ranko
 • MODELIRANJE UPRAVLJAČKE SIMBIOZE PRIRODNIH I EKONOMSKIH ENTITETA U FUNKCIJI ODRŽIVOG TURIZMA
  Mirjana Landika, Đuro Mikić
 • OSIROMAŠENI URANIJUM-MEDICINSKE I EKOLOŠKE POSLJEDICE
  Dejan Gurešić, Nebojša Srbljak
 • NAUČNE BAZE PODATAKA IZ OBLASTI EKOLOGIJE, DRUGIH PRIRODNIH I MEDICINSKIH NAUKA U FUNKCIJI RAZVOJA ISTRAŽIVAČKE I AKADEMSKE ZAJEDNICE
  Helena Lajšić
 • PRISTUP TRETMANU INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA U OPŠTOJ BOLNICI BIJELJINA
  Slobodan Trifković, Cvijetin Živanović
 • EKONOMSKI RAZVOJ I ŽIVOTNA SREDINA
  Marica Banović
 • POSLOVNA SARADNJA POŠTE I E-UPRAVE U SRBIJI U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA
  Biljana Branković, Marko Pavlović
 • PLANSKIM AKTIVNOSTIMA DO KVALITETNE VODE ZA PIĆE
  Bogoljub Antonić, Radoslav Grujić, Jeličić Savo, Darijana Antonić
 • JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO KAO OBLIK PROJEKTNOG FINANSIRANJA U PROMOCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
  Vladimir Novaković