Icasus

Međunarodna konferencija o dostignućima u održivom razvoju (ICASUS)

 

Organizator:

Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka

suorganizatori:

Opština Mrkonjić Grad

Opština Ribnik


pod pokroviteljstvom:

Vlada Republike Srpske

Privredna komora Republike Srpske

13. i 14. maj 2011.

Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka