Plan izleta

Plan izleta 14.05.2011.

*08:30-okupljanje i polazak ispred "APEIRON"- a preko Manjače(rodnom mjestu Petra Kočića) i dolazak u Ribnik oko 10:00 gdje je predviđena kafe pauza i druženje sa predstavnicima privrednih subjekata te opštine.


Rodna kuća Petra Kočića

*12:00-polazak ka izvoru Sane,obilazak izvora i nastavak puta ka Podrašnici


Ribnik

*14:00-dolazak u Podrašnicu
(obilazak etno kuće,galerije i osvježenje sa zakuskom narodnih specijaliteta)


Izvor Sane

*16:00-polazak u pravcu Mrkonjić grada,obilazak Balkane


Balkana


Mrkonjić Grad

*18:00-dolazak u Banja luku