Plan rada - prvi dan konferencije petak 13.05.

 • 8.30-9.30 Registracija učesnika (uplata kotizacije, uručenje akreditacionog materijala)
 • 9.30-10.00 Otvaranje konferencije
  • Uvodna riječ: prof. dr. Veljko Đukić, predsjednik organizacionog odbora konferencije
  • Pozdravna riječ: predstavnik Akademine nauka i umjetnosti RS
  • predstavnik Ministarstva nauka i umjetnosti RS
  • predstavnik Privredne komore RS
  •  predstavnik opštine Mrkonjić Grad
  • predstavnik opštine Ribnik
  • prof. dr. Risto Kozomara, rektor Panevropskog univerzitet Apeiron Banja Luka
  • g. Darko Uremović, predsjednik uprave univerziteta APEIRON Banja Luka
  • Prezentacija fonda za zaštitu životne sredine RS - Moderatori: Veljko Đukić, Svetomir Hadži Jordanov
 • 10.00-10.20 Održivi razvoj-20 godina - Svetomir Hadži Jordanov, Orce Popovski, Perica Paunović
 • 10.20-10.40 Konkurentnost formalnog i neformalnog obrazovanja i održivi razvoj - Marijana Šaćibović, Refik Šaćibović
 • 10.40-10.50 Kulturna dimenzija održivog razvoja kao pretpostavka razvoja lokalnih zajednica- Vesna Miltojević, Ivana Ilić-Kristić
 • 10.50-11.00 Indikatori održivog razvoja u oblasti biodiverziteta - Danijela Avramović, Verica Radenković, Anita Madžarac
 • 11.00-11.10 Sistemska riješenja u oblasti biodiverziteta radi zaštite zdravlja i kvaliteta života - Nada Debeljacki, Nenad Nenadović
 • 11.10-11.20 Ekonomsko vrednovanje angažovanja prirodnog bogatstva - Zdenka Đurić, Nina Uremović
 • 11.20-11.40  Biodiverzitet i održivi razvoj sa posebnim osvrtom na strategiju biološke raznovrsnosti Srbije - Ivica Radović
 • 11.40-11.50 Motivi, oblici i efekti stranih ulaganja na održivi razvoj privrede zemalja - Ismet Velagić
 • 11.50-12.00 Indikatori održivog razvoja zasnovani na praćenju hemijskih procesa i akcidenata - Dušanka Pejčić, Dragan Spasić, Marko Bakota
 • 12.00-12.30 Koktel sa zakuskom Moderatori: Renata Peternel, Sanel Jakupović
 • 12.30-12.50  Fazi skupovi u mjerenju indikatora ekološkoekonomske održivosti razvoja turizma - Nenad Stojanović
 • 12.50-13.00  Oblici povreda i ugrožavanja životne sredine - Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
 • 13.00-13.10  Planiranje i upravljanje održivim turizmom u zaštićenim područjima Crne Gore - Nusret Mekić
 • 13.10-13.20  Pojam, značaj i teorijsko utemeljenje održivog turizma - Jović Goran, Vukojević Dajana
 • 13.20-13.30 Zelene tehnologije i održivi razvoj - Sanja Kalambura, Dejan Kalambura
 • 13.30-13.50 Uspostava integralng sistema upravljanja otpadom-privrede otpada u funkciji održivog razvoja  - Jovan Sredojević, Maja Krajišnik
 • 13.50-14.00 Dokumenta o održivom razvoju - Dragan Spasić, Danijela Avramović, Verica Radenković
 • 14.00-14.10 Uloga preduzetništva u unapređenju održivog razvoja ruralnog područja u BiH – Miodrag Lakić
 • 14.10-14.20  Pojam i međunarodno pravni okviri stranih ulaganja  - Nenad Avramović
 • 14.20-14.30 Održiva rešenja neškodljivog uklanjanja sporednih prizvoda zaklanih životinja  - Okanović Đorđe, Ristić Milutin, Đukić Veljko
 • 14.30-14.50 Pauza Moderatori: Antonić Bogoljub, Okanović Đorđe
 • 14.50-15.10 Kakvoća zraka i održivi razvoj u Republici Hrvatskoj - Renata Peternel, Predrag Herceg
 • 15.10-15.20 Morfometrijske odlike terena Jahorine u funkciji održivog razvoja, upotrebom GIS-a - Jelena Golijanin
 • 15.20-15.30  Povećanje eko-efikasnosti pogona za preradu voća - Krsto Mijanović, Larisa Majić
 • 15.30-15.40 Ocjena održivog razvoja kulturno historijske baštine na području Kraljeve Sutjeske - Selma Gljiva
 • 15.40-16.00 Upravjanje vodama uBiH u svijetlu evropskih direktiva i klimatskih promjena - Tarik Kupusović, Dalila Jabučar
 • 16.00-16.10 Kontrola i unapređenje kvaliteta vazduha urbanog dijela grada Banja Luka  - Aleksandar Stojaković
 • 16.10-16.20 Agroekološki aspekti primjene savremenih agrotehničkih mjera u proizvodnji krompira- Ivana Tošić
 • 16.20-16.30 Ekološki odgovorno građenje za održivi razvoj - Jelena Božić
 • Poster prezentacij, saznajte više >>
 • 17.30-18.30 Okrugli sto: Održivi razvoj uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima
  Moderatori: Tomislav Todorović, Radovan Vučenović
 • Za vrijeme održavanja konferencije organizuje se izložba umjetničkih slika akademskog slikara Željka Vučenovića i izložba etno motiva opština Mrkonjić Grad i Ribnik.

Za više informacija pogledajte liflet ICASUS konferencije >>