Prijavljeni autori i naslovi radova

Prezime Ime Naslov rada
BABIC STOJAN KOLATERALE I KLINICKI ZNACAJ
Živanović Cvijetin JEDAN PRISTUP U TRETMANU INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA U OPŠTOJ BOLNICI BIJELJINA - REPUB
Spasić Dragan DOKUMENTA O ODRŽIVOM RAZVOJU
Pejčić Dušanka INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA ZASNOVANI NA PRAĆENJU HEMIJSK
Avramović Danijela INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA U OBLASTI BIODIVERZITETA
Antonić Bogoljub Planskim aktivnostima do kvalitetne vode za piće
Miltojević Vesna CULTURAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A PRESUMTION OF LOCAL COMMUNITIES DEVELOP