Prijavljeni autori i naslovi radova

Prezime Imeikonica za poredak Naslov rada
Stojaković Aleksandar KONTROLA I UNAPREĐENJE KVALITETA VAZDUHA URBANOG DELA GARADA BANJALUKA
Ilic Aleksandra Republika Srbija, pravo na zdravu životnu sredinu
brankovi, pavlović biljana,marko POSLOVNA SARADNJA POŠTE I E-UPRAVE U SRBIJI
Antonić Bogoljub Planskim aktivnostima do kvalitetne vode za piće
Živanović Cvijetin JEDAN PRISTUP U TRETMANU INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA U OPŠTOJ BOLNICI BIJELJINA - REPUB
Vukojevic Dajana ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА РУРАЛНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ
Avramović Danijela INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA U OBLASTI BIODIVERZITETA