Prijavljeni autori i naslovi radova

Prezimeikonica za poredak Ime Naslov rada
Antonić Bogoljub Planskim aktivnostima do kvalitetne vode za piće
Avramović Danijela INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA U OBLASTI BIODIVERZITETA
Avramović Danijela INDIKATORI ODRŽIVOG RAZVOJA U OBLASTI BIODIVERZITETA
BABIC STOJAN KOLATERALE I KLINICKI ZNACAJ
brankovi, pavlović biljana,marko POSLOVNA SARADNJA POŠTE I E-UPRAVE U SRBIJI
Gljiva Selma OCJENA ODRŽIVOG RAZVOJA KULTURNO HISTORIJSKE BAŠTINE NA PODRUČJU KRALJEVE SUTJESKE
Gljiva Selma OCJENA ODRŽIVOG RAZVOJA KULTURNO HISTORIJSKE BAŠTINE NA PODRUČJU KRALJEVE SUTJESKE