Prijavljeni autori i naslovi radova

Prezime Ime Naslov rada
Mekic Nusret PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM TURIZMOM U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA CRNE GORE
Gljiva Selma OCJENA ODRŽIVOG RAZVOJA KULTURNO HISTORIJSKE BAŠTINE NA PODRUČJU KRALJEVE SUTJESKE
brankovi, pavlović biljana,marko POSLOVNA SARADNJA POŠTE I E-UPRAVE U SRBIJI
Nenadović Nenad Sistemska rešenja u oblasti biodiverziteta radi zaštite zdravlja i kvaliteta života
Novaković Vladimir Javno-privatna partnerstva kao oblik projektnog finasiranja u promociji održivog razvoja
Mijanović Krsto Okolinski prihvatljivom zaštitom vinove loze do organske proizvodnje
Lajsic Helena NAUCNE BAZE PODATAKA IZ OBLASTI EKOLOGIJE DRUGIH PRIRODNIH I MEDICINSKIH NAUKA U FUNKCIJI