Uputstvo

UPUTSTVO ZA AUTORE RADOVA

NASLOV RADA

(U NAJVIŠE DVA REDA)

 

TITLE OF PAPER

(TWO LINES AT THE MOST)

Ime i Prezime

Naziv organizacije

Apstrakt: Svaki rad mora da sadrži apstrakt. U apstraktu treba ukratko izložiti osnovnu ideju i postignute rezultate.Rad napisati po ugledu na tekst iz ovog uputstva.Apstrakt može da sadrži do 150 riječi.

Ključne riječi: Navesti do pet ključnih riječi odvojeno zarezima.

Abstract: Every paper must contain the abstract.

Key words: Maximum of five, key words or phrases, separated by commas.

Rukopise radova,  napisane u WORDU, maksimalno na 8 stranica dostaviti u elektronskoj formi, B5 formata (16,8 x 24,0 cm), u latiničnoj formi.

Naslov rada treba da se nalazi na sredini prve stranice pomjeren dva proreda veličine 10pt ispod gornje margine.Poslije naslova ostaviti dvije prazne linije veličine 10pt. Rad treba da sadrži tekst, priloge i ilustracije (slike, fotogtafije i tabele) u okviru jedne  doc.datoteke, i to u slijedećem format:

 • Font - 12 pt Times New Roman
 • Margine - gornja i donja 2,5cm, lijeva 2,5cm i desna 2,0cm
 • Naslov - 12pt bold (centered  alignment)
 • Naslov (na engleskom) - 12pt bold (centered  alignment)
 • Autori - 12pt bold (centered  alignment)
 • Institucija - 11pt italic (centered  alignment)
 • Apstrakt - 12pt italic(left alignment)
 • Abstract (na engleskom) - 12pt italic(left alignment)
 • Podnaslovi - 12pt bold (left alignment)
 • Tekst - 12pt  normal (justified alignment)
 • Slike, natpisi - natpisi ispod slika, 11pt italic (centered  alignment)
 • Tabele, natpisi - natpisi iznad tabela, 11pt italic (centered  alignment)

 

LITERATURA

Pozivanje na druge radove se vrši navođenjem rednog broja reference u uglastim zagradama u Times New Roman fontu, veličina 11pt, normal. Npr., u [1] je prikazana…Reference se prilažu na kraju rada na slijedeći način:

 1. Đukić, V.: Osnove zaštite životne sredine, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, 2008.,
 2. Wieregge, G.:Zerspanung der Eisenwerkstoffe, verlag Stahleisen m.b.H.Düsseldorf,1970.
 3. Faulstich, M., Rückstände aus der müllverbrennung, EF-Verlag, Berlin, 1995, pp.1-159